Načítání obsahu...
Aktuality
Aktuality

Vyvíjíme nový typ brýlového šoupátka

Vexve Armatury Group disponuje obrovským potenciálem vzájemné spolupráce firem v rámci skupiny, jejíž cílem je vyhovět svým zákazníkům a poskytovat jim nová a efektivní řešení. Díky synergickým projektům mají společnosti ARMATURY Group, Vexve a ZMK Technologies možnost předávat si vzájemně své zkušenosti a znalosti z výroby, obchodu, marketingu či výzkumu a vývoje. A právě v poslední jmenované oblasti vidíme velký potenciál ve vytváření klíčových řešení armatur při přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost. Maximální využití synergie je jedním z hnacích motorů, které táhnou naši skupinu kupředu. Příkladem může být vývoj nového brýlového šoupátka C62.3 typ 139Z DN 2000 pro náročné prostředí petrochemie.

Projekt brýlových šoupátek pro petrochemii

Naším cílem je vyvinout nový typ brýlového šoupátka pro náročné prostředí petrochemie s označením C62.3 typ 139Z. U navrhovaného prototypu světlosti DN 2000 jsme kvůli vysoké teplotě a agresivitě média použili speciální materiály a žáruvzdorné vyzdívky průtoku. Armatura je navrhována s ohledem na budoucí koncové zákazníky ve dvou provedeních, dle standardů EN i ASME.

V rámci tohoto projektu úzce spolupracují inženýři a technici ARMATURY Group a ZMK Technologies. Cílem je rozšířit nabídku armatur pro petrochemii o nový, vysoce specializovaný typ armatury, který v současnosti skupina Vexve Armatury Group nenabízí.

Technická specifikace armatury

Armatura je navrhována pro umístění do horizontálního potrubí s přesunem rámu taktéž v horizontálním směru. Pracovní látkou mohou být spaliny s nečistotami s provozní teplotou 780 °C, která může krátkodobě vzrůst až na 900 °C, pracovní tlak 0,2 bar. Z důvodu vysoké teploty média je průtok armatury opatřen speciální izolací a žáruvzdornou vyzdívkou. Přísun a odsun rámu s oky od sedla je realizován speciálními hydraulickými jednotkami umístěnými vně tělesa, přesun desky s oky pro stav otevřeno a zavřeno zajišťuje elektropohon s převodovkou.

Tento typ armatur se standardně používá v rafinériích u FCC jednotek k uzavření spalinového potrubí z důvodu údržby nebo odstávky provozu. Armatura je navržena také pro havarijní uzavření potrubí v případě nenadálé události.

 Návrh prototypu finišuje

V minulém roce byly úspěšně dokončeny dvě etapy projektu – průzkum trhu se specifikací zadání a také vytvoření kompletního 3D modelu návrhu armatury. V tomto roce jsme zpracovali kompletní výrobní dokumentaci, provedli pevnostní a teplotní výpočty, připravili technologii výroby a svařování a vypracovali výrobní postupy. Těší nás, že vám již nyní můžeme představit nový produkt, jehož vývoj se blíží k úspěšnému konci. Věříme, že nový typ brýlového šoupátka přinese svým budoucím zákazníkům přidanou hodnotu v podobě bezúdržbového provozu s dlouhou životností.

Pro více informací:
Pavel Heider, konstruktér

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Klapky z výrobních hal ARMATURY Group opět podpoří zelenou energii

Klapky z výrobních hal ARMATURY Group opět podpoří zelenou energii

Společnost ARMATURY Group vyrobila tři kusy uzavíracích klapek o jmenovité světlosti od 1800 mm po 2000 mm pro filipínskou vodní elektrárnu. Klapky typu L32.71 pro PN 10 a PN 6 budou sloužit jako uzavírací armatury k úplnému otevření nebo uzavření průtoku pracovní kapaliny v potrubním systému.
Klapky z výrobních hal ARMATURY Group opět podpoří zelenou energii
Úspěšné mise ARMATURY Group

Úspěšné mise ARMATURY Group

Společnost ARMATURY Group se pravidelně zúčastní veletrhů a výstav konaných po celém světě. Po delší pauze, způsobené pandemií COVID-19, se opět mohly uskutečnit veletrhy, na kterých ARMATURY Group nesměla chybět.
Úspěšné mise ARMATURY Group
Armatury v oblacích, případová studie o 5 NEJ….

Armatury v oblacích, případová studie o 5 NEJ….

V rámci podpory prodeje se na obchodním oddělení ARMATURY Group objevila myšlenka vytvořit první e-book v historii této společnosti. Základní myšlenkou bylo vytvořit zajímavou případovou studii, která na konkrétním projektu popíše naše dovednosti, um, zkušenosti a aktivní zákaznický přístup, na kterém si naše společnost velmi zakládá. Studie je vytvořena pro naše stávající i potenciální klienty a jejím posláním je podpořit prodej a propagovat firmu.
Armatury v oblacích, případová studie o 5 NEJ….
Úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C

Úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C

Hrozba odstřižení Evropy od plynu proudícího plynovody z východu, vyvolává zvýšený zájem o zkapalněný zemní plyn, známý také pod zkratkou LNG. Ten je navíc považován za možnou ekologickou a také cenově výhodnější alternativu nafty. Při skladování, distribuci a přepravě LNG se využívají kryogenní kulové kohouty, s jejichž výrobou a testováním mají v ARMATURY Group velké zkušenosti. Ve dnech 10. – 13. 5. proběhla úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C NPS 8 Class 300, který může být jedním z komponentů pro výrobu a přepravu zkapalněného zemního plynu.
Úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C