Načítání obsahu...
Aktuality
Aktuality

Spolupráce mezi Fakultou strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava a ARMATURY Group

Spolupráci mezi Fakultou strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava a ARMATURY Group lze rozdělit do dvou rovin. První je spolupráce při řešení výzkumných projektů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO TRIO) a Technologické agentury České republiky (TAČR TREND) a druhou je pomoc a podpora firmy ARMATURY Group při vývoji SAE studentské formule.

Vzájemná souhra na poli vědy a výzkumu

Firma Armatury Group je aktivním hráčem na poli vědy a výzkumu a v této oblasti navázala spolupráci s Fakultou strojní VŠB-TU Ostrava. V roce 2015 začali společně připravovat první projekt do výzvy MPO TRIO s názvem „Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení“ s dobou řešení 2016–2018. Na tento úspěšně vyřešený projekt navázal druhý projekt stejné výzvy s dobou řešení leden 2019 až červen 2022 a názvem „Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 60 let životnosti“. Tento druhý projekt se blíží k úspěšnému vyřešení. Na oba projekty nepřímo navazuje projekt Technologické agentury ČR TREND s názvem „Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0“, který začali společně řešit v lednu 2021 a měl by být ukončen v posledním měsíci roku 2024. Za úspěšnou spoluprací stojí nejen oba hlavní řešitelé za své organizace Ing. Lukáš Kušnír – ředitel výzkumu a vývoje ARMATURY Group a prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. – děkan Fakulty strojní, ale i členové týmů z obou organizací, kteří se na řešení projektů podílejí. Z této plodné spolupráce nevznikají jen výsledky užitečné pro průmysl, ale i diplomové a disertační práce.

Studentský projekt Formula

Spolupráce firmy ARMATURY Group se studentským projektem Formula Student VŠB-Technické univerzity Ostrava začala v roce 2017, při stavbě 3. monopostu Vector 03, kde studentům zaměstnanci firmy pomohli s výkresovou dokumentací a následnou výrobou rámu pro monopost Vector 03. U tohoto monopostu výrobní přesnost, oproti předchozím monopostům (které byl\ svařovány u jiných firem) vzrostla. Tuto zvýšenou přesnost pak ocenili jak členové týmu zabývající se podvozkem, tak týmoví mechanici, kteří měli lehčí práci při kompletaci. I ovladatelnost 3. monopostu byla velkým krokem kupředu, což se projevilo i při závodech. Spoluprací firma studentům poskytla cenné rady, jak tvořit výkresovou dokumentaci srozumitelnou na praktických příkladech, a nejen předpřipravených školních elaborátech. Měli také možnost spolupracovat s lidmi z provozu, kteří jim předávají své cenné zkušenosti z oblasti konstrukce a svařování a také zde studenti mohou řešit své diplomové práce a později najít uplatnění v ARMATURY Group. Firma pomáhala studentům při výrobě celkem čtyř rámů monopostů SAE Formula student. Čtvrtý monopost Vector 04 je nyní vystaven v expozici ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice a studenti se s ním zúčastnili mimo jiné závodů SAE Italy a SAE Czech Republic. Studentský tým i vedení fakulty si této spolupráce váží a věří, že bude pokračovat i v následujících letech.

prof. Ing Robert Čep, Ph.D. – děkan a řešitel projektů Fakulty strojní VŠB-TUO
Bc. Samuel Cienciala – kapitán SAE Formula student VŠB-TUO

 

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Pozvánka na METEC

Pozvánka na METEC

METEC 2023! Nejvýznamnější světový veletrh hutnictví, odlévání oceli a výroby oceli se bude konat v Düsseldorfu od 12. do 16. června 2023. Společnost ARMATURY Group a.s. bude jeho součástí! Najdete nás v hale 1 na stánku A10.
Pozvánka na METEC
Moderní a spolehlivé uzavírací klapy DN 1800 dodány pro Jadernou elektrárnu Dukovany

Moderní a spolehlivé uzavírací klapy DN 1800 dodány pro Jadernou elektrárnu Dukovany

Podzim loňského roku přinesl pro naši společnost významný úspěch, když jsme získali prestižní zakázku na dodávku devíti kusů speciálních uzavíracích klapek L32.61 PN 6 o průměru DN 1800 pro provoz v Jaderné elektrárně Dukovany. Tento významný projekt představuje nejen doklad naší odbornosti a kvality, ale také posílení naší role na poli energetiky.
Moderní a spolehlivé uzavírací klapy DN 1800 dodány pro Jadernou elektrárnu Dukovany
Vexve a ARMATURY Group spojují síly v Polsku

Vexve a ARMATURY Group spojují síly v Polsku

Vedoucí hráči v oblasti teplárenství a energetiky, společnosti ARMATURY Group a Vexve, oznámily významný krok směrem k posílení svého postavení na polském trhu. Obě společnosti se rozhodly spojit své síly a vytvořit úzkou spolupráci, která přinese synergické výhody pro jejich zákazníky. Tato spolupráce je součástí skupiny Vexve Armatury Group.
Vexve a ARMATURY Group spojují síly v Polsku
Vodíková mise v Nizozemsku ukázala cestu

Vodíková mise v Nizozemsku ukázala cestu

Podnikatelské mise českých dodavatelů vodíkových technologií do Nizozemska se uskutečnila ve dnech 9. až 11. května 2023. Cílem byla prezentace českých společností v oblasti vodíku na veletrhu World Hydrogen Summit & Exhibition 2023. Summit se uskutečnil v Rotterdamu, kde se letos prezentovalo na 350 vystavovatelů ze 108 zemí světa. Společnost ARMATURY Group byla přitom!
Vodíková mise v Nizozemsku ukázala cestu