Načítání obsahu...
Aktuality
Aktuality

Spolupráce mezi Fakultou strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava a ARMATURY Group

Spolupráci mezi Fakultou strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava a ARMATURY Group lze rozdělit do dvou rovin. První je spolupráce při řešení výzkumných projektů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO TRIO) a Technologické agentury České republiky (TAČR TREND) a druhou je pomoc a podpora firmy ARMATURY Group při vývoji SAE studentské formule.

Vzájemná souhra na poli vědy a výzkumu

Firma Armatury Group je aktivním hráčem na poli vědy a výzkumu a v této oblasti navázala spolupráci s Fakultou strojní VŠB-TU Ostrava. V roce 2015 začali společně připravovat první projekt do výzvy MPO TRIO s názvem „Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení“ s dobou řešení 2016–2018. Na tento úspěšně vyřešený projekt navázal druhý projekt stejné výzvy s dobou řešení leden 2019 až červen 2022 a názvem „Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 60 let životnosti“. Tento druhý projekt se blíží k úspěšnému vyřešení. Na oba projekty nepřímo navazuje projekt Technologické agentury ČR TREND s názvem „Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0“, který začali společně řešit v lednu 2021 a měl by být ukončen v posledním měsíci roku 2024. Za úspěšnou spoluprací stojí nejen oba hlavní řešitelé za své organizace Ing. Lukáš Kušnír – ředitel výzkumu a vývoje ARMATURY Group a prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. – děkan Fakulty strojní, ale i členové týmů z obou organizací, kteří se na řešení projektů podílejí. Z této plodné spolupráce nevznikají jen výsledky užitečné pro průmysl, ale i diplomové a disertační práce.

Studentský projekt Formula

Spolupráce firmy ARMATURY Group se studentským projektem Formula Student VŠB-Technické univerzity Ostrava začala v roce 2017, při stavbě 3. monopostu Vector 03, kde studentům zaměstnanci firmy pomohli s výkresovou dokumentací a následnou výrobou rámu pro monopost Vector 03. U tohoto monopostu výrobní přesnost, oproti předchozím monopostům (které byl\ svařovány u jiných firem) vzrostla. Tuto zvýšenou přesnost pak ocenili jak členové týmu zabývající se podvozkem, tak týmoví mechanici, kteří měli lehčí práci při kompletaci. I ovladatelnost 3. monopostu byla velkým krokem kupředu, což se projevilo i při závodech. Spoluprací firma studentům poskytla cenné rady, jak tvořit výkresovou dokumentaci srozumitelnou na praktických příkladech, a nejen předpřipravených školních elaborátech. Měli také možnost spolupracovat s lidmi z provozu, kteří jim předávají své cenné zkušenosti z oblasti konstrukce a svařování a také zde studenti mohou řešit své diplomové práce a později najít uplatnění v ARMATURY Group. Firma pomáhala studentům při výrobě celkem čtyř rámů monopostů SAE Formula student. Čtvrtý monopost Vector 04 je nyní vystaven v expozici ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice a studenti se s ním zúčastnili mimo jiné závodů SAE Italy a SAE Czech Republic. Studentský tým i vedení fakulty si této spolupráce váží a věří, že bude pokračovat i v následujících letech.

prof. Ing Robert Čep, Ph.D. – děkan a řešitel projektů Fakulty strojní VŠB-TUO
Bc. Samuel Cienciala – kapitán SAE Formula student VŠB-TUO

 

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Stavíme na kvalitě: Úspěšný audit API za námi!

Stavíme na kvalitě: Úspěšný audit API za námi!

Ve dnech 19.–22. 2. 2024 prošla naše společnost auditem API. Jednalo se o náročný, detailně zaměřený audit napříč celou společností, který měl specifické požadavky jak na produkty Vexve Armatury dle normy API 6D, tak na celý systém dle API Spec. Q1.
Stavíme na kvalitě: Úspěšný audit API za námi!
ARMATURY Group, ZMK Technologies a Vexve spojují své síly pod značkou Vexve

ARMATURY Group, ZMK Technologies a Vexve spojují své síly pod značkou Vexve

Vexve Armatury Group je předním evropským poskytovatelem náročných řešení armatur pro energetiku a vybraná energeticky náročná odvětví. Od 1. února 2024 bude skupina Vexve Armatury Group a tři společnosti, které pod ni spadají – Vexve Oy, ARMATURY Group a.s. a ZMK Technologies GmbH – vystupovat pod společnou značnou ”Vexve”.
ARMATURY Group, ZMK Technologies a Vexve spojují své síly pod značkou Vexve
Historicky první GAS Conference 2023

Historicky první GAS Conference 2023

Ve dnech 5. a 6. 12. tohoto roku jsme uspořádali historicky první plynárenskou konferenci ve společnosti ARMATURY Group. Akce se konala v příjemném prostředí v polském Krakově a rozdělila se do dvou částí. První den, po představení účastníků a firem, jsme prezentovali naše výrobky, reference a certifikáty, včetně unifikace, kterou již někteří zákazníci využívají, což nám umožňuje zkrátit termíny dodání o několik týdnů. Velký zájem mezi přítomnými vyvolal odpolední blok přednášek zaměřený na vodík, jeho přepravu plynárenskou soustavou a skladování. Sdíleli jsme zde naše zkušenosti ze zkoušek, následných analýz a závěrů, a rovněž jsme popisovali plány v této oblasti na nejbližší období. Na závěr jsme poskytli prostor krátkým prezentacím našich významných zákazníků, aby představili své aktivity a podělili se o zkušenosti ze vzájemné spolupráce. Celý blok přednášek provázely četné odborné otázky účastníků.
Historicky první GAS Conference 2023