Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI ARMATURY GROUP

V prostorách společnosti je povinné nosit chirurgické roušky nebo respirátory třídy min. FFP2 a dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Pokud má zaměstnanec podezření, že trpí respirační infekcí způsobenou koronavirem nebo jejími symptomy, je povinen zůstat doma a nedocházet do práce, telefonicky kontaktovat svého lékaře a informovat svého nadřízeného o nastalé situaci.

   Zaměstnanec, který měl osobní kontakt s osobou infikovanou COVID-19 nebo osobou v karanténě, je povinen zůstat doma a neprodleně informovat svého zaměstnavatele.

   Každá návštěva do společnosti ARMATURY Group se musí před vstupem do budovy prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus (PCR nebo antigenním), který nesmí být starší sedmi dnů, popřípadě potvrzením, že návštěva prodělala covid ne déle než před 90 dny, nebo vystaveným certifikátem o provedeném očkování proti COVID-19. V prostorách firmy pak musí návštěvy nosit respirátory třídy min. FFP2 a dodržovat zvýšená hygienická opatření.

   Přejímku třetí osobou může výjimečně schválit ředitel Divize kvality nebo výkonný ředitel. Doporučujeme nabízet přejímky prováděné vlastními zaměstnanci za pomocí fotodokumentace či videí.

     Firemní budovy jsou uzamčeny, vstup zaměstnancům pouze s použitím zaměstnaneckého čipu. 

       Nadále platí povinnost pohybovat se po firmě s ochrannou úst a nosu a dodržovat zvýšená hygienická opatření s výjimkou svého pracoviště, pakliže je tam zaměstnanec sám.

       Platí zákaz shlukování se v areálu ARMATURY Group. Doporučujeme komunikovat telefonicky, přes Skype nebo videokonference.

       Platí upravené časy začátku a konce směn, aby nedocházelo k hromadnému shlukování v šatnách či sprchách. 

         Přestávky probíhají na jednotlivých pracovištích.

         Služební cesty v rámci ČR povoluje ředitel příslušné divize, případně výkonný ředitel, zahraniční cesty schvaluje výkonný ředitel.

         Stravování zaměstnanců v Jídelně Obrusník podléhá zvláštnímu režimu, tzn. vstup do jídelny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem chirurgickou rouškou nebo respirátorem tř. min. FFP2 a rozestupem min. 2 metry od ostatních, zároveň je nutné, aby u jednoho stolu seděl nejvýše 1 strávník. 

          Nadále je potřeba důsledně dodržovat celorepubliková a místní opatření, popř. opatření platná v cizí zemi, kterou zaměstnanec navštíví.

          Ing. Petr Groh, výkonný ředitel