Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

Dolní Benešov, 17. 8. 2020

Vážení zaměstnanci,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice v Ostravě v rámci obecných nařízení
v Moravskoslezském kraji se ruší povinnost nošení roušek v prostorách společnosti.


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V ARMATURY GROUP PLATNÁ OD 17. 8. 2020

·  V prostorách společnosti je povinné dodržovat zvýšená hygienická opatření.

·  Pokud má zaměstnanec podezření, že trpí respirační infekcí způsobenou koronavirem,
je povinen zůstat doma a nedocházet do práce, telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici (dále jen KHS), a informovat svého zaměstnavatele o nastalé situaci.

·  Zaměstnanec, který měl osobní kontakt s osobou infikovanou covid-19, je povinen zůstat doma, neprodleně kontaktovat lékaře či KHS, a informovat svého zaměstnavatele.

·  Zaměstnanec, který navštívil zemi nebo oblast s rizikem nákazy covid-19,
je povinen neprodleně informovat svého zaměstnavatele a dohodnout se na dalším postupu.
Po návratu z červených států se cestovatel musí buď prokázat negativním PCR testem
na koronavirus, nebo podstoupit 14denní karanténu. U žlutých a zelených států tato povinnost odpadá, avšak zůstává povinnost informovat svého zaměstnavatele. Rizikové země uvádí Ministerstvo zahraničí ČR v tzv. Mapě semarofu, https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

·  Návštěvy do ARMATURY Group si při vstupu do budovy musí provést dezinfekci rukou
a na recepci jim bude změřena teplota (teploměrem k tomu určenému).

Ostatní nařízení a opatření ARMATURY Group zůstávají v platnosti.
Nadále je potřeba důsledně dodržovat celorepubliková a místní opatření,
popř. opatření platná v cizí zemi, kterou zaměstnanec navštíví.

Ing. Petr Groh, výkonný ředitel

Dolní Benešov, 17. 8. 2020

Vážení zaměstnanci,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice v Ostravě v rámci obecných nařízení
v Moravskoslezském kraji se ruší povinnost nošení roušek v prostorách společnosti.


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V ARMATURY GROUP PLATNÁ OD 17. 8. 2020

·  V prostorách společnosti je povinné dodržovat zvýšená hygienická opatření.

·  Pokud má zaměstnanec podezření, že trpí respirační infekcí způsobenou koronavirem,
je povinen zůstat doma a nedocházet do práce, telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici (dále jen KHS), a informovat svého zaměstnavatele o nastalé situaci.

·  Zaměstnanec, který měl osobní kontakt s osobou infikovanou covid-19, je povinen zůstat doma, neprodleně kontaktovat lékaře či KHS, a informovat svého zaměstnavatele.

·  Zaměstnanec, který navštívil zemi nebo oblast s rizikem nákazy covid-19,
je povinen neprodleně informovat svého zaměstnavatele a dohodnout se na dalším postupu.
Po návratu z červených států se cestovatel musí buď prokázat negativním PCR testem
na koronavirus, nebo podstoupit 14denní karanténu. U žlutých a zelených států tato povinnost odpadá, avšak zůstává povinnost informovat svého zaměstnavatele. Rizikové země uvádí Ministerstvo zahraničí ČR v tzv. Mapě semarofu, https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

·  Návštěvy do ARMATURY Group si při vstupu do budovy musí provést dezinfekci rukou
a na recepci jim bude změřena teplota (teploměrem k tomu určenému).

Ostatní nařízení a opatření ARMATURY Group zůstávají v platnosti.
Nadále je potřeba důsledně dodržovat celorepubliková a místní opatření,
popř. opatření platná v cizí zemi, kterou zaměstnanec navštíví.

Ing. Petr Groh, výkonný ředitel