Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

Dolní Benešov, 25. 3. 2020

Společnost ARMATURY Group přijala přísná bezpečnostní opatření, která mají v maximální možné míře minimalizovat kontakt mezi lidmi a ochránit zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.
Níže uvedené pokyny jsou velmi důležité, vyzýváme každého zaměstnance, aby se jimi řídil.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNANCE PLATNÁ OD 16. 3. 2020

- pečlivě a důsledně dodržovat hygienu rukou a bezpečnostní pokyny vydané AG

- chránit ústa a nos rouškou a to nejen na veřejnosti, ale také ve všech prostorách ARMATURY Group
Používání ochranných respirátorů s ventilem se nedoporučuje.

- v případě nemoci, zvýšené teploty nebo dalších příznaků nevolnosti zůstat doma - je nezbytné se ihned obrátit telefonicky na lékaře, případně hygienickou stanici, a požádat o další pokyny, informovat svého nadřízeného 

- zákaz vstupu do budov ARMATURY Group veřejnosti - zaměstnanci si mohou otevřít přiložením zaměstnaneckého čipu

- omezit osobní schůzky na nezbytné minimum - dodržovat minimální odstup od druhé osoby alespoň 2 metry 

- preferovat elektronickou a mobilní komunikaci

- home office - část THP zaměstnanců pracuje z domu a využí tzv. "home office", tito zaměstnanci se střídají se zaměstnanci pracujícími v kanceláři v týdenních intervalech dle nařízení svého vedoucího, který má oprávnění nařídit práci z domu

- dvousměnný provoz - pracovníci technické divize, divize kvality a oddělení logistiky a skladů pracují na dvě směny, ranní a odpolední, rozpis směn koordinuje vedoucí oddělení

- zákaz využívání denních a zasedacích místností pro setkání větších skupin, dodržujte minimální odstup od druhé osoby min. 2 metry 

- stravování zaměstnanců v Jídelně Obrusník podléhá zvláštnímu režimu 

  • vstup do jídelny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou 
  • k odběru jídla je nutné přistupovat s dostatečným odstupem mezi sebou a to alespoň 2 metry
  • u stolu mohou sedět maximálně dvě osoby, u větších stolů nutno dodržet dostatečný odstup od dalších osob
  • roušku je možné sundat až u stolu a po jídle je nutné si ji opět nasadit 

- zákaz služebních cest - služební cesty mimo ČR jsou zakázány, na územíČR jsou možné pouze v mimořádných a nevyhnutelných případech a podléhají vždy schválení výkonným ředitelem 
- zákaz objednávání zboží s doručením na dobírku - podniková pokladna je uzavřena a není možné dobírky uhradit

- zákaz doručování veškerých soukromých poštovních zásilek na firemní adresu

- důsledně dodržovat nařízení vlády ČR


Zavedená opatření budou platná minimálně do 1. 4. 2020.

Dle aktuálních situace nebo nařízení vlády ČR se mohou dále měnit.
Co znamená "omezení volného pohybu" v nouzovém stavu v ČR

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. 

platí od pondělí 16. března 0:00 do středy 1. dubna 2020
nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí a netýká se pobytu v přírodě nebo parcích

zakázána je přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích
zakázána není účast na pohřbu
nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou uvedených případů
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru