Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI ARMATURY GROUP

Ve společných prostorách společnosti je povinné nosit chirurgické roušky nebo respirátory třídy min. FFP2. Tato povinnost neplatí pro pracovníky na svém pracovišti nebo ve své kanceláři. Zároveň je nutné nadále dodržovat hygienická pravidla.

Pokud má zaměstnanec podezření, že trpí respirační infekcí způsobenou koronavirem nebo jejími symptomy, je povinen zůstat doma a nedocházet do práce, telefonicky kontaktovat svého lékaře a informovat svého nadřízeného o nastalé situaci.

Zaměstnanec, který měl osobní kontakt s osobou infikovanou COVID-19, je povinen zůstat doma a neprodleně informovat svého zaměstnavatele.

Každá návštěva do společnosti ARMATURY Group musí před vstupem do budovy prokázat bezinfekčnost, a to potvrzením o negativním PCR testu, který nesmí být starší sedmi dnů, nebo antigenním testu, který nesmí být starší tří dnů. Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je předložit potvrzení o prodělaném covidu v posledních 180 dnech, nebo uplynutí nejméně 22 dní (a nejvíce 90 dní) od podání první dávky vakcíny proti COVID-19. Kromě potvrzení z testovacího či očkovacího místa, případně čestného prohlášení o samotestu, lze předložit certifikát z Očkovacího portálu občana, a to také taky elektronicky.  V prostorách firmy pak musí návštěvy nosit respirátory třídy min. FFP2 a dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Přejímku třetí osobou může výjimečně schválit ředitel Divize kvality nebo výkonný ředitel. Doporučujeme nabízet přejímky prováděné vlastními zaměstnanci za pomocí fotodokumentace či videí.

Firemní budovy jsou uzamčeny, vstup zaměstnancům pouze s použitím zaměstnaneckého čipu.

Nadále platí povinnost pohybovat se po firmě s ochranou úst a nosu a dodržovat zvýšená hygienická opatření s výjimkou svého pracoviště, pakliže je tam zaměstnanec sám.

Doporučujeme komunikovat telefonicky, přes Teams nebo videokonference. 

Přestávky probíhají na jednotlivých pracovištích. 

Služební cesty v rámci ČR povoluje ředitel příslušné divize, případně výkonný ředitel, zahraniční cesty schvaluje výkonný ředitel. 

Stravování zaměstnanců v Jídelně Obrusník podléhá zvláštnímu režimu, tzn. vstup do jídelny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem chirurgickou rouškou nebo respirátorem tř. min. FFP2 a rozestupem minimálně dva metry od ostatních.

Ing. Petr Groh, výkonný ředitel