Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI ARMATURY GROUP OD 4.1. 2021


 • V prostorách společnosti je povinné dodržovat zvýšená hygienická opatření.
 • Pokud má zaměstnanec podezření, že trpí respirační infekcí způsobenou koronavirem nebo jejími symptomy, je povinen zůstat doma a nedocházet do práce, telefonicky kontaktovat svého lékaře a informovat svého nadřízeného o nastalé situaci.
 • Zaměstnanec, který měl osobní kontakt s osobou infikovanou COVID-19 nebo osobou v karanténě, je povinen zůstat doma a neprodleně informovat svého zaměstnavatele.
 • Návštěvy do společnosti ARMATURY Group jsou zakázány, včetně přejímek zákazníky či třetí osobou. Přejímku může výjimečně schválit ředitel Divize kvality nebo výkonný ředitel. Doporučujeme nabízet přejímky prováděné vlastními zaměstnanci za pomocí fotodokumentace či videí.
 • Firemní budovy jsou uzamčeny, vstup zaměstnancům pouze s použitím zaměstnaneckého čipu. 
 • Nadále platí povinnost pohybovat se po firmě s ochrannou úst a nosu a dodržovat zvýšená hygienická opatření s výjimkou svého pracoviště, kde je možné dodržet povinný rozestup 2 metry od ostatních.
 • Platí zákaz shlukování se v areálu ARMATURY Group. Veškerá interní jednání v jednacích místnostech jsou zakázána. Doporučujeme komunikovat telefonicky, přes Skype nebo videokonference.
 • Pracovníci jednotlivých oddělení jsou rozděleni do skupin 50/50, pracují tedy buď v režimu “home office”, tzn. týden v AG / týden práce z domova nebo v režimu ranní / odpolední směna.
 • Platí upravené časy začátku a konce směn, aby nedocházelo k hromadnému shlukování v šatnách či sprchách. 
 • Svačinárny jsou uzavřeny a přestávky probíhají na jednotlivých pracovištích.
 • Stravování zaměstnanců v Jídelně Obrusník podléhá zvláštnímu režimu, tzn. vstup do jídelny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou a rozestupem min. 2 metry od ostatních, zároveň  je nutné dodržovat max. počet strávníků 2 osoby u jednoho stolu. 
 • Služební cesty jsou zakázány, výjimky v rámci ČR povoluje ředitel příslušné divize případně výkonný ředitel, výjimky u zahraničních cest schvaluje výkonný ředitel výkonný ředitel, výjimky u zahraničních cest schvaluje výkonný ředitel.

Nadále je potřeba důsledně dodržovat celorepubliková a místní opatření,
popř. opatření platná v cizí zemi, kterou zaměstnanec navštíví.

Ing. Petr Groh, výkonný ředitel