Načítání obsahu...
Kariéra

Informace pro zaměstnance

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNANCE ARMATURY GROUP PLATNÁ OD 25. 10. 2021


Ve společných prostorách firmy je povinné nosit respirátory třídy min. FFP2. Ve vlastní kanceláři nebo na svém pracovišti není nošení respirátoru nutné pouze v případě, že je dodržen dostatečný odstup od ostatních kolegů, tj. alespoň 2 metry.


Doporučujeme komunikovat telefonicky, přes Teams nebo videokonference. Pokud bude jednání probíhat osobně, pak účastníci schůzky musí mít zakryta ústa a nos respirátorem FFP2.


Shlukování zaměstnanců je nutné omezit na minimum.


Doporučujeme nabízet přejímky prováděné vlastními zaměstnanci za pomocí fotodokumentace či videí.


Každá návštěva do společnosti ARMATURY Group musí před vstupem do budovy prokázat bezinfekčnost, a to potvrzením o negativním PCR testu, který nesmí být starší 3 dnů, nebo antigenním testu, který nesmí být starší 1 dne. Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je předložit potvrzení o prodělaném covidu v posledních 180 dnech, nebo uplynutí nejméně 14 dní od podání druhé dávky vakcíny proti COVID-19. Za provedení kontroly bezinfekčnosti a dodržování bezpečnostních opatření zodpovídá navštívený zaměstnanec firmy.


V prostorách firmy musí návštěva nosit respirátor třídy min. FFP2 a dodržovat zvýšená hygienická opatření.


Zaměstnanci se po návratu ze zahraničí, s výjimkou plně očkovaných nebo po prodělaném covidu (ne však více než 180 dní), musí prokázat negativním testem. Test lze provést do pěti dnů po návratu, do provedení testu ale musí zaměstnanec nosit v práci respirátor FFP2.


Pokud má zaměstnanec podezření, že trpí respirační infekcí způsobenou koronavirem nebo jejími symptomy, je povinen zůstat doma a nedocházet do práce, telefonicky kontaktovat svého lékaře a informovat svého nadřízeného o nastalé situaci. 


Zaměstnanec, který měl osobní kontakt s osobou infikovanou COVID-19, je povinen zůstat doma a neprodleně informovat svého zaměstnavatele.


Firemní budovy jsou uzamčeny, vstup zaměstnancům pouze s použitím zaměstnaneckého čipu.


Přestávky probíhají na jednotlivých pracovištích.


Stravování zaměstnanců v jídelně podléhá zvláštnímu režimu, tzn. vstup do jídelny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem tř. min. FFP2.


Nadále je potřeba důsledně dodržovat pokyny vydané vládou ČR.