Načítání obsahu...
Aktuality
Aktuality

Úspěšné mise ARMATURY Group

Společnost ARMATURY Group se pravidelně zúčastní veletrhů a výstav konaných po celém světě. Po delší pauze, způsobené pandemií COVID-19, se opět mohly uskutečnit veletrhy, na kterých ARMATURY Group nesměla chybět.

ICCI Istanbul

V polovině března se uskutečnila v Turecku tradiční výstava pod názvem ICCI Istanbul 2022. Vzhledem k tomu, že ústředním tématem výstavy byla energetika, zúčastnili se této výstavy za ARMATURY Group také obchodní ředitel oddělení Energetika Adam Bajer a vedoucí prodeje Západní, Východní Evropa a Zámoří Daniel Přibyla.

„Výstava byla zaměřena na širokou oblast energetiky. I zde byl patrný trend obnovitelných zdrojů doprovázen mnoha diskusemi, které se týkaly solárních elektráren i dalších alternativních způsobů výroby elektrické energie. Pro nás byly jednoznačně zajímavé diskuse, které se věnovaly geotermálním elektrárnám. Tento způsob výroby elektrické energie se těší v Turecku velké oblibě, a navíc je umocněn velkým potenciálem zdrojů přímo v Turecku. Podařilo se nám navázat kontakt s tureckým EPC, který má v portfoliu výstavbu takových geotermálních elektráren na klíč,“ hodnotí současné trendy Daniel Přibyla.

Zástupci ARMATURY Group se na výstavě setkali s řadou klientů, kteří aktivně působí na místním trhu a úzce spolupracují například s firmou ŠKODA DOOSAN POWER, která je významným zákazníkem a obchodním partnerem ARMATURY Group.

HYDRO Štrasburk

Zástupci obchodního oddělení Energetika Daniel Přibyla a Vlastimil Vitásek v čele se svým ředitelem Adamem Bajerem vyrazili v dubnu do francouzského Štrasburku na největší hydroenergetickou akci konanou v Evropě. Výstava a konference pod názvem HYDRO se koná každým rokem, ovšem z důvodů covidových opatření byla již dva roky po sobě zrušena.

Na této výstavě a konferenci se setkávají výrobci s provozovateli z oblasti vodní energetiky a využívají této platformy k výměně zkušeností a získání informací o nových světových trendech v oblasti vodní energetiky. Společnost ARMATURY Group patří k předním evropským výrobcům a distributorům průmyslových armatur pro tento segment. Mezi tradiční trhy, kam dodává hydro armatury, především pak uzavírací klapky a kulové kohouty s pákou a závažím, patří Norsko, Turecko, Rakousko, ale také exotické Filipíny, Uganda, Rwanda, Honduras, Guatemala, Chile a další.

Mise v Kazachstánu

Společně se zástupci dalších českých firem se ARMATURY Group zúčastnila vysoce specializované Mise dodavatelů technologií pro metalurgické závody do Kazachstánu. Významní čeští exportéři představili své špičkové technologie a výrobky tamním nejvýznamnějším metalurgickým závodům. ARMATURY Group zastupoval manažer prodeje oddělení Hutnictví Ján Puffler.

„Celou cestu hodnotím kladně, ať už z pohledu organizace ze strany společnosti CzechTrade, tak i z vlastního vnímání. Hlavní čísla vypovídající o této cestě: Kazachstán je rozlohou téměř 40x větší než Česká republika. Proto není divu, že jsem absolvoval během osmi dní téměř 19 000 km, z toho více než 7 000 km jen po Kazachstánu, 11 přeletů letadly a jednu devítihodinovou cestu lehátkovým vlakem,“ popisuje misi Ján Puffler a pokračuje.

„Během pěti pracovních dnů jsme navštívili osm firem, které se zabývají jakoukoliv formou zpracování, výrobou, těžbou či distribucí železa, oceli, barvených kovů apod. Prohlídky závodů a oboustranná jednání se zástupci těchto firem probíhala v řadě měst, například v Almatě, Nur-Sultan (bývalé Astaně), Pavlodaru či Aktobe. Pro ARMATURY Group se jednoznačně nejzajímavějším obchodním partnerem jevila firma Arcelor Mittal Temirtau, nacházející se poblíž města Karaganda.  Hutní závod v Temirtau je prakticky jediným hutním závodem zpracovávající surové železo v Kazachstánu. Má funkční tři středně velké vysoké pece a jednu zakonzervovanou záložní. Vzhledem k tomu, že v minulosti již drobné dodávky hutních armatur proběhly, vidím velký potenciál v dalších dodávkách,“ hodnotí Ján Puffler.

Kazachstán jako 9. největší země světa disponuje obrovským nerostným bohatstvím. Na území země se nachází řada metalurgických závodů, které zpracovávají vytěžené nerostné suroviny. S ohledem na přijatý ekologický kodex, kterým Kazachstán zavázal velké závody ke snížení produkovaných emisí a ekologizaci výroby, jsou na toto navázány i investice do obnovy zařízení a optimalizace výrobních procesů. V rámci této mise proběhne návštěva u klíčových metalurgických komplexů země.

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Klapky z výrobních hal ARMATURY Group opět podpoří zelenou energii

Klapky z výrobních hal ARMATURY Group opět podpoří zelenou energii

Společnost ARMATURY Group vyrobila tři kusy uzavíracích klapek o jmenovité světlosti od 1800 mm po 2000 mm pro filipínskou vodní elektrárnu. Klapky typu L32.71 pro PN 10 a PN 6 budou sloužit jako uzavírací armatury k úplnému otevření nebo uzavření průtoku pracovní kapaliny v potrubním systému.
Klapky z výrobních hal ARMATURY Group opět podpoří zelenou energii
Úspěšné mise ARMATURY Group

Úspěšné mise ARMATURY Group

Společnost ARMATURY Group se pravidelně zúčastní veletrhů a výstav konaných po celém světě. Po delší pauze, způsobené pandemií COVID-19, se opět mohly uskutečnit veletrhy, na kterých ARMATURY Group nesměla chybět.
Úspěšné mise ARMATURY Group
Armatury v oblacích, případová studie o 5 NEJ….

Armatury v oblacích, případová studie o 5 NEJ….

V rámci podpory prodeje se na obchodním oddělení ARMATURY Group objevila myšlenka vytvořit první e-book v historii této společnosti. Základní myšlenkou bylo vytvořit zajímavou případovou studii, která na konkrétním projektu popíše naše dovednosti, um, zkušenosti a aktivní zákaznický přístup, na kterém si naše společnost velmi zakládá. Studie je vytvořena pro naše stávající i potenciální klienty a jejím posláním je podpořit prodej a propagovat firmu.
Armatury v oblacích, případová studie o 5 NEJ….
Úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C

Úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C

Hrozba odstřižení Evropy od plynu proudícího plynovody z východu, vyvolává zvýšený zájem o zkapalněný zemní plyn, známý také pod zkratkou LNG. Ten je navíc považován za možnou ekologickou a také cenově výhodnější alternativu nafty. Při skladování, distribuci a přepravě LNG se využívají kryogenní kulové kohouty, s jejichž výrobou a testováním mají v ARMATURY Group velké zkušenosti. Ve dnech 10. – 13. 5. proběhla úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C NPS 8 Class 300, který může být jedním z komponentů pro výrobu a přepravu zkapalněného zemního plynu.
Úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C