Načítání obsahu...
Aktuality
Aktuality

Spolupráce v rámci skupiny VAG přináší nové možnosti

V naší skupině Vexve Armatury Group se úspěšně rozvíjí vzájemná spolupráce. Příkladem může být společný projekt společností ARMATURY Group a sesterské společnosti ZMK Technologies, jehož cílem je vývoj nové řady klapek po petrochemický průmysl, konkrétně pro jednotky na výrobu etylenu. Petrochemický trh je totiž po technické stránce víceméně rozdělen na provozovatele používající desková šoupátka a na ty, kteří používají klapky.

Maximální využití synergie

Společnost ARMATURY Group má více než 20leté zkušenosti s výrobou klapek. ZMK Technologies má zase dlouholeté zkušenosti s produkcí armatur pro výrobu etylenu a s krakovacími jednotkami obecně. Jako nejlepším řešením se tedy zdálo spojit síly těchto dvou společností, využít jejich potenciál a zkušenosti, a vytvořit nový, společný produkt.

Klapky pro etylenové jednotky

Konstrukčně se jedná o dva typy klapek. První klapka je uzavírací o velikosti 24“, která vychází z klapky L32.88 společnosti ARMATURY Group, a druhá klapka je zpětná s funkcí nuceného uzavírání o velikosti 36“, která vychází ze zpětné klapky C09.5 také od společnosti ARMATURY Group. U obou typů těchto klapek je požadavek na trojitou excentricitu u geometrie uzavíracího elementu.

Specifické požadavky nejsou překážkou

Podmínky, ve kterých musí tyto armatury fungovat, jsou velmi specifické. Kromě procesního tlaku 0,08 MPa a trvalé teploty procesu 420 °C až 550 °C je klíčovým parametrem typ samotného média. To je totiž složeno z různých frakcí, kde největší problém představují uhlíkové částice ve formě lupínků, které jsou velmi lepivé. Pokud by se v tomto náročném prostředí použily běžné nezaizolované armatury, došlo by k usazení těchto částic na vnitřních površích armatury.

Z tohoto důvodu musí být armatura vybavena otopným pláštěm. Ohřev je zajišťován pomocí páry o teplotě 250 °C. Zároveň by tyto uhlíkové částice mohly být sevřeny mezi těleso a sedlo. Proto je pomocí stejné páry čištěna oblast sedla a je zabráněno usazení částic na sedlo samotné. V sedle jsou díry, skrze které pára proniká do průtoku a zabraňuje usazení. Stejným způsobem jsou čištěna i ložiska.

Od návrhu přes konstrukci až po prototyp

V současné době se zpracovává konstrukční a technologická dokumentace. Hlavním úkolem bylo vyřešit správnou funkci samotného talíře, konstrukci přívodu čistící páry (aby bylo zajištěno dostatečné čištění) a také konstrukci přírub, protože u těchto armatur byl požadavek na příruby Class 300, avšak jejich procesní tlak je poměrně malý. Celá konstrukce hlavního pláště však musela být navržena na vyšší pevnost. Důvodem nebylo ani namáhání od samotného média, ale zkušenosti techniků ze ZMK Technologies, kteří věděli, že armatury bývají velmi namáhány silami od samotného potrubí (váha, vibrace). Proto bývají příruby hlavní části pláště dosti masivní.

Nová série klapek převzala typové značení klapek ARMATURY Group s koncovou Z, tedy L32.8Z a C09.5Z. Po zpracování dokumentace bude následovat příprava technologických postupů a cenová kalkulace, a spustí se výroba prototypů.

Věříme, že výsledkem tohoto společného projektu bude spolehlivý produkt, který bude vyhovovat náročným provozním podmínkám v petrochemickém průmyslu při výrobě etylenu.

Pro více informací:
Patrik Sniehotta, zástupce ředitele pro výzkum a vývoj

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
ARMATURY Group, světový výrobce kulových kohoutů s odjíždějícími sedly

ARMATURY Group, světový výrobce kulových kohoutů s odjíždějícími sedly

Společnost ARMATURY Group je ve světě kulových kohoutů úspěšná, a to díky širokému portfoliu kulových kohoutů, které společnost nabízí. Velkou dominantou jsou zejména měkkotěsnící kulové kohouty. V tomto sortimentu je firma schopna konkurovat kvalitou i cenou a řadí se tak v této oblasti mezi světové výrobce.
ARMATURY Group, světový výrobce kulových kohoutů s odjíždějícími sedly
Spolupráce v rámci skupiny VAG přináší nové možnosti

Spolupráce v rámci skupiny VAG přináší nové možnosti

V naší skupině Vexve Armatury Group se úspěšně rozvíjí vzájemná spolupráce. Příkladem může být společný projekt společností ARMATURY Group a sesterské společnosti ZMK Technologies, jehož cílem je vývoj nové řady klapek po petrochemický průmysl, konkrétně pro jednotky na výrobu etylenu. Petrochemický trh je totiž po technické stránce víceméně rozdělen na provozovatele používající desková šoupátka a na ty, kteří používají klapky.
Spolupráce v rámci skupiny VAG přináší nové možnosti
Víme, jak jste s ARMATURY Group spokojeni!

Víme, jak jste s ARMATURY Group spokojeni!

Ve čtvrtém vydání našeho pravidelného newsletteru ARMATURÁŘ, jste se mohli dočíst o plánovaném průzkumu spokojenosti našich zákazníků. Mohli jste se dozvědět, jakých výsledků společnost ARMATURY Group dosáhla v roce 2020, jaké jsou naše silné stránky, a také zde zazněl termín dalšího průzkumu spokojenosti – únor 2021. Monitorování, jehož cílem bylo získat přehled o tom, jak vnímáte ARMATURY Group, bylo zajištěno externí společností, která rozeslala dotazník, ve kterém jste opět mohli zhodnotit, jak jste se společností spokojeni, či nespokojeni. Výsledky už máme na stole, a rádi se s Vámi o ně podělíme.
Víme, jak jste s ARMATURY Group spokojeni!
Bezpečnost armatur v odvětví jaderné energetiky

Bezpečnost armatur v odvětví jaderné energetiky

Armatury pro jaderné elektrárny tvoří nedílnou součást vyráběného sortimentu ARMATURY Group. Tyto produkty se díky velmi přísným požadavkům na kvalitu, materiály, včetně kvalifikované technologie svarových spojů, a také rozsahu požadované dokumentace zásadně liší od ostatního sortimentu armatur.
Bezpečnost armatur v odvětví jaderné energetiky