Načítání obsahu...
Aktuality
Aktuality

Bezpečnost armatur v odvětví jaderné energetiky

Armatury pro jaderné elektrárny tvoří nedílnou součást vyráběného sortimentu ARMATURY Group. Tyto produkty se díky velmi přísným požadavkům na kvalitu, materiály, včetně kvalifikované technologie svarových spojů, a také rozsahu požadované dokumentace zásadně liší od ostatního sortimentu armatur.

Podmínkou je kvalifikovaný dodavatel

K tomu, aby se výrobce armatur prosadil do elitní skupiny kvalifikovaných dodavatelů pro JE, je nutno nejdříve vybrané zařízení kvalifikovat pro náročné provozní podmínky. To znamená, že výrobek musí splnit nejpřísnější normy na možné seismické působení skupiny 1a zajišťující bezpečnou funkci po odeznění zemětřesení, odolávat značným vibracím v provozních podmínkách, a také vyhovovat parametrům pro dodržení stanovených hydraulických ztrát. Musí garantovat stanovený počet cyklů po celou dobu životnosti při plných pracovních parametrech a mnoho dalších požadavků se testuje v praxi na různých typech akreditovaných zkušeben v tuzemsku a zahraničí. Pouze v případě pozitivních výsledků následuje kvalifikace dodavatele, která je navíc specifická pro každou zemi.

Velký tlak na bezpečný provoz jaderných zařízení umocnila jaderná havárie v Japonsku na JE Fukushima Daiichi. Tato havárie vyvolala v celém světě proces zpřísňování kontrol a zavádění celé řady nových opatření spojených s požadavky nových bezpečnějších havarijních systémů. Opatření se nevyhnula ani Česku, které provozuje dvě jaderné elektrárny VVER se šesti bloky. Provozovatel ČEZ a.s. přikázal rozpracovat a schválit mnoho nových projektů, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost provozu spojenou s plánovaným prodloužením životnosti všech provozovaných bloků.

Projekty pro bezpečnější provoz 

Jedním z těchto nových projektů jsou nové systémy snížení tlaku v plynojemech, které umožní zpětné přepouštění obsahu z plynojemu do hermetické zóny při projektové nebo těžké havárii se speciálním požadavkem na LOCA zkoušku. Pro vysvětlení, LOCA havárie je nejvážnějším typem havárie spojená se ztrátou chladiva (Lost of coolant accident), při kterém může dojít k prasknutí hlavního napájecího potrubí, které může způsobit přehřátí a následné tavení paliva spojené s vysokou radiací.

Dodávky ARMATURY Group do JE

Díky zkušenostem a osvědčené kvalitě dodávek pro JE uspěla ARMATURY Group v tenderu na dodavatele uzavíracích klapek AL32 a zpětných klapek AC09. „Našemu úspěchu předcházela dobrá příprava a velmi těsná spolupráce s výzkumným ústavem ÚJV ŘEŽ, která posuzovala veškerou dokumentaci z našich předchozích zkoušek, ověřila použité materiály zejména degradujících při působení radiačního záření a mnoho dalších požadavků na seismickou a vibrační odolnost, EMC kompatibilitu a zejména bezpečnou funkci při možné LOCA události,“ uvedl Rostislav Šárovský, manažer obchodu pro JE. Díky této kvalifikaci byla společnost ARMATURY Group vybrána jako dodavatel. Tenderu se účastnilo několik zájemců z řad výrobců armatur pro JE, kteří buď náročnou kvalifikaci nemají nebo ji nedokončili. „První část dodávky je plánována v listopadu letošního roku, Plán kvality je schválen, takže nic nebrání splnění sledované akce v požadované kvalitě a termínu,“ pokračuje Šárovský.

Velkým úspěchem ARMATURY Group za poslední období je také náhrada šoupátek Persta na JE Temelín s novým provedením šoupátek AS33 AG DN 600, které předčilo veškeré očekávaní provozovatelů systému chlazení technické vody důležité. Po rekonstrukci zcela zmizely velké rázy od potrubí a při otevíraní šoupátek díky tichému chodu přítomní pochybovali, zda skutečně elektrický pokyn k přestavení dali.

Z dalších úspěšných zakázek ARMATURY Group jmenujme například dodávku velkých uzavíracích klapek L32 AG DN 2600 - dva tandemy s montážní vložkou pro hlavní potrubí chlazení od chladicích věží do elektrárny, a další značné množství „menších“ světlostí uzavíracích klapek (DN 600–2200), které postupně nahrazují staré typy armatur.

A zase ten servis!

Nelze opomenout význam kvalitního a kvalifikovaného servisu. Servisní středisko společnosti ARMATURY Group má velké zkušenosti a dobré reference v náročných podmínkách provozu. Posledním úspěchem je rekonstrukce na napájecí stanici Hněvkovice pro JE Temelín, kde firma servisuje armatury jiných výrobců a postupně je nahrazuje vlastní produkcí, jako je tomu v případě dodávky kulového kohoutu DN 1400.  

„V Dukovanech provádíme prakticky trvalý servis na chladících systémech a armaturách větších světlostí, které rovněž postupně nahrazujeme armaturami naší výroby.  Ze strany provozovatele je náš přístup, mj. také díky servisním službám, vysoce pozitivně hodnocen,“ uzavírá Šárovský.

Pro více informací: Rostislav Šárovský, manažer obchodu pro JE

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
ARMATURY Group, světový výrobce kulových kohoutů s odjíždějícími sedly

ARMATURY Group, světový výrobce kulových kohoutů s odjíždějícími sedly

Společnost ARMATURY Group je ve světě kulových kohoutů úspěšná, a to díky širokému portfoliu kulových kohoutů, které společnost nabízí. Velkou dominantou jsou zejména měkkotěsnící kulové kohouty. V tomto sortimentu je firma schopna konkurovat kvalitou i cenou a řadí se tak v této oblasti mezi světové výrobce.
ARMATURY Group, světový výrobce kulových kohoutů s odjíždějícími sedly
Spolupráce v rámci skupiny VAG přináší nové možnosti

Spolupráce v rámci skupiny VAG přináší nové možnosti

V naší skupině Vexve Armatury Group se úspěšně rozvíjí vzájemná spolupráce. Příkladem může být společný projekt společností ARMATURY Group a sesterské společnosti ZMK Technologies, jehož cílem je vývoj nové řady klapek po petrochemický průmysl, konkrétně pro jednotky na výrobu etylenu. Petrochemický trh je totiž po technické stránce víceméně rozdělen na provozovatele používající desková šoupátka a na ty, kteří používají klapky.
Spolupráce v rámci skupiny VAG přináší nové možnosti
Víme, jak jste s ARMATURY Group spokojeni!

Víme, jak jste s ARMATURY Group spokojeni!

Ve čtvrtém vydání našeho pravidelného newsletteru ARMATURÁŘ, jste se mohli dočíst o plánovaném průzkumu spokojenosti našich zákazníků. Mohli jste se dozvědět, jakých výsledků společnost ARMATURY Group dosáhla v roce 2020, jaké jsou naše silné stránky, a také zde zazněl termín dalšího průzkumu spokojenosti – únor 2021. Monitorování, jehož cílem bylo získat přehled o tom, jak vnímáte ARMATURY Group, bylo zajištěno externí společností, která rozeslala dotazník, ve kterém jste opět mohli zhodnotit, jak jste se společností spokojeni, či nespokojeni. Výsledky už máme na stole, a rádi se s Vámi o ně podělíme.
Víme, jak jste s ARMATURY Group spokojeni!
Bezpečnost armatur v odvětví jaderné energetiky

Bezpečnost armatur v odvětví jaderné energetiky

Armatury pro jaderné elektrárny tvoří nedílnou součást vyráběného sortimentu ARMATURY Group. Tyto produkty se díky velmi přísným požadavkům na kvalitu, materiály, včetně kvalifikované technologie svarových spojů, a také rozsahu požadované dokumentace zásadně liší od ostatního sortimentu armatur.
Bezpečnost armatur v odvětví jaderné energetiky