O společnosti / Životní prostředí

Systém řízení ochrany životního prostředí - EMS

Společnost ARMATURY Group implementovala a certifikovala systém řízení podle normy EN ISO 14001:2004 ochrana životního prostředí. Certifikační audit a hodnocení systému EMS provádí společnost TÜV NORD Czech,s.r.o. Praha. Funkční environmentální systém je zavedený a udržovaný ve všech provozovnách v Česku i na Slovensku.

 

Platný certifikát je ke stažení zde. 

 

Systém je popsán v integrovaném Manuálu EMS a OHSAS. Manuál je členěn podle kapitol normy a v mnohých bodech je systémově provázána se systémem OHSAS 18001. Systém EMS je trvale prověřován formou interních auditů a pravidelnými kontrolními audity společnosti TÜV NORD Czech,s.r.o. Praha.

 

Politika ochrany životního prostředí

Základním dokumentem je integrovaná Politika EMS a OHSAS, ve které se společnost zavazuje dodržovat právní a jiné závazné předpisy, minimalizovat vznik odpadů a emisí nebo spolupracovat při ochraně životního prostředí se zainteresovanými stranami (úřady státní správy, veřejnost, zaměstnanci, akcionáři nebo zákazníky). Smyslem naší činnosti je systematickým a trvalým vzděláváním vést zaměstnance k neustálenému zlepšování a ochraně životního prostředí.

 

 

Cíle a programy ochrany životního prostředí

Zlepšování systému EMS, zdokonalování environmentálního profilu společnosti a zmírňování dopadů na životní prostředí je plánováno prostřednictvím cílů, cílových hodnot a realizováno programy řešením. Tyto cíle a cílové hodnoty jsou rozpracováním politiky EMS ve společnosti. Programy jsou zpracovány a řízeny s uplatněním projektového řízení.

Každý program je určen konkrétním zadáním, stanovením požadovaných hodnot a zaměřením na snižování environmentálních dopadů v oblasti:

  • ovzduší
  • ochrany vod
  • odpadů
  • obalů
  • nebezpečných chem. látek 

 

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!