O společnosti / Vzdělávání / Identifikace projektu

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu:
Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců. 

 Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.02/35.01285
 Název operačního programu:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 Název globálního grantu:  Adaptabilita a konkurenceschopnost
 Název prioritní osy:  Adaptabilita
 Název oblasti podpory:  Zvýšení adaptability zaměstnanců
 a konkurenceschopnosti podniků
   
 Počet zapojených osob:  252
 Název výzvy:  GP 1.1 - Školení je šance
 Zkrácený název projektu:  Vzdělávání ARMATURY Group a.s.
   
 Datum zahájení realizace projektu:  01. 11. 2010
 Datum ukončení realizace projektu:  31. 10. 2012

 

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU

Klademe si za cíl dlouhodobě uspět, udržet si vedoucí postavení v oblasti vývoje, výroby a dodávek armatur, hutního materiálu a služeb v ČR, progresivněji pronikat na zahraniční trhy. Našim cílem je etablovat se coby spolehlivý partner v dodávkách do oblasti jaderné energetiky. Vedle trvalých investic do nejmodernějších technologií musíme také rozvíjet kvalitu a adaptabilitu svých zaměstnanců. Cílem projektu je zvýšit úroveň klíčových kompetencí, znalosti a dovednosti cílových skupin potřebné pro úspěšné vykonávání své profese a splnění nastavených firemních cílů.

Naši zaměstnanci jsou důsledně podporováni v samostatnosti, kreativitě a zapojováni do procesů rozhodování.

Zvýšení úrovně klíčových kompetencí bude vést k naplňování strategických cílů společnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů - připravenost zaměstnanců na změny, přijetí pozitivních postojů jako základ firemní kultury, nastavení principů učící se organizace a zlepšení sociálního klimatu.

 

REALIZAČNÍ TÝM

Koordinátor projektu:
Mgr. Vladimír Mařádek
Telefon: +420 553 680 317
Email: vladimir.maradek@agroup.cz

 

 

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!