O společnosti / Kvalita / QMS

Systém řízení kvality - QMS

Systém managementu kvality je ve společnosti ARMATURY Group a.s. implementován podle normy EN ISO 9001:2008. Certifikační audit a hodnocení systému QMS provádí společnost TÜV NORD Czech,s.r.o. Praha. Platný systémový certifikát je ke stažení zde. 

Systém kvality je popsán v základní organizační normě – Manuálu kvality, která je obsahově členěna podle požadavků normy EN ISO 9001:2008. V jednotlivých kapitolách je řešen procesní přístup (včetně procesních map), popis aplikování normy a dalších legislativních požadavků (především evropské směrnice PED 97/23/EC o tlakových zařízeních), systém managementu kvality s požadavky na dokumentaci, povinnosti managementu (včetně politiky kvality), management zdrojů, systém realizace produktu (proces návrhu a vývoje, nakupování a výroby), měření, analýza a zlepšování. 
Systém QMS je trvale prověřován formou interních auditů a pravidelnými kontrolními audity společnosti TÜV NORD Czech,s.r.o. Praha.
 

Cíle kvality

Vrcholové vedení stanovuje v systému řízení kvality pro všechny divize měřitelné cíle a programy.

Zaměření cílů je především do oblasti:

  •  výrobkové certifikace naši produkce
  •  uspokojování požadavků zákazníků
  •  zvyšování kvalifikace a odbornosti
  •  zlepšení technických a technologických možností výroby

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!