O společnosti / Kvalita / Politika kvality

Politika kvality

Společnost ARMATURY Group má zpracovanou Politiku kvality, kterou pravidelně aktualizuje.  V tomto dokumentu je blíže definován závazek majitelů a vedení společnosti k zákazníkovi, subdodavatelům, zainteresovaným stranám a samotným zaměstnancům. Klade se zde důraz na externí procesy a odpovědnost za ně. Politika stanovuje požadavek neustálého zlepšování systému managementu jakosti, který je nutno ve společnosti chápat jako spojitý a trvalý proces.

Politika kavality společnosti je ke stažení zde.

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!