O společnosti / Kvalita / Certifikace

Certifikace

PED 97/23/EC

Průmyslové armatury v rámci regulované sféry EU posuzujeme jako stanovené výrobky podle směrnice PED 97/23/EC, resp. podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 26/2003 Sb. o tlakových zařízeních. Výrobky pak musí být ve shodě s dalšími závaznými technickými předpisy a harmonizovanými normami.

Při uvádění na trh jsou naše výrobky posuzovány a podle potřeby certifikovány nebo kontrolovány nezávislou notifikovanou organizací. V našem případě provádí certifikaci, kontrolu a dohled notifikovaná osoba (NB 1017- Notified body)  TÜV SÜD Czech s.r.o., pobočka Ostrava na základě celoročních smluv. Výrobková certifikace probíhá podle stanoveného modulárního systému posuzování shody. Po úspěšném hodnocení získávají naše armatury evropské certifikáty. Výrobky jsou potom pravidelně kontrolovány a přezkušovány. Výsledkem dozoru je hodnotící Zpráva, ve které notifikovaná osoba osvědčuje trvající shodu s požadavky právních a technických předpisů.

Ke všem vlastním výrobkům vystavujeme Prohlášení o shodě platné v EU, které potvrzuje shodu s právními předpisy a umožňuje používání znaku shody CE. Získáním evropských výrobkových certifikátů deklarujeme našim zákazníkům technickou, odbornou i organizační vyspělost naší  společnosti.

EN ISO 3834-2

Vlastníme certifikát systému řízení kvality ve svařování dle mezinárodní normy EN ISO 3834-2, kterou se stanoví vyšší požadavky na kvalitu svařování kovových materiálů.

ASME BPVC III - N

Certifikát s označením „N“ pro výstavbu (zahrnující návrh a výrobu) armatur podle ASME Code Section III, oddíl 1, třídy 1, 2 a 3 včetně montáže.

Číslo certifikátu N-4534 

ASME BPVC III - NPT

Certifikát s označením „NPT“ pro výrobu části podle ASME Code Section III, oddíl 1, třídy 1, 2 a 3 „bez“ odpovědnosti za návrh a výroba „s“ odpovědností za návrh pro příslušenství třídy 1, 2 a 3 a jako „Materiálová Organizace“ vyrábějící a dodávající železné materiály.

Aktivity Materiálové organizace zahrnují:

  • převod z jedné formy produktu na jinou formu výrobků, včetně platných rozměrových požadavků a certifikace s platnými specifikacemi materiálu
  • testování, kontroly nebo zpracování požadované specifikací materiálu nebo specifické platné požadavky na materiál dle ASME Section III, Division 1 a certifikace výsledků těchto testů, vyšetření nebo ošetření
  • příjem, identifikace, verifikace, manipulace, skladování a přeprava materiálu nebo výchozího materiálu
  •  kvalifikace Materiálových Organizací
  • schválení a kontrola dodavatelů výchozího materiálu a subdodavatelských služeb
  •  využití nekvalifikovaného výchozího materiálu

Číslo certifikátu N-4535 

API spec. 6D:2008

Tato certifikace nám umožňuje dodávat kulové kohouty podle požadavků Amerického petrolejářského institutu (API), které platí především v ropném, petrochemickém a plynárenském průmyslu.  Do registru uživatelů monogramu API jsme zařazeni pod licenčním číslem 6D-0614.

TA-LUFT podle VDI 2440:2000

Vlastníme osvědčení pro kulové kohouty, šoupátka, které potvrzuje, že naše výrobky splňují technické požadavky pro udržení čistoty - TA-Luft podle německé směrnice VDI 2440_2000.

ATEX 94/9/EC

Při dodávkách průmyslových armatur podle direktivy ATEX 94/9/EC posuzujeme jejich použití do prostředí s nebezpečím výbuchu a vystavujeme Prohlášení o shodě.

GOST-R

Vývozní certifikáty GOST-R  nás opravňují naše výrobky exportovat na trhy Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. Certifikaci pro ucelenou skupinu výrobků provedlo Certifikační centrum NASTHOL Moskva.   

Rozhodnutí Rostechnadzor

Vlastníme rozhodnutí ruského státního technického dozoru o bezpečném provozu výrobků.

Ruský mořský lodní registr

Certifikace nám umožňuje dodávat výrobky, především kulové kohouty, vysokotlaká šoupátka, ventily, zpětné a uzavírací klapky do lodního průmyslu Ruska, na ropné plošiny apod. 

Certifikace OIT

Na výrobky pro JE vlastníme certifikáty OIT, které nás opravňují dodávat vysokotlaká šoupátka, středotlaká šoupátka, kulové kohouty, uzavírací, regulační a zpětné klapky do jaderných elektráren v Rusku.   

Jednotlivé certifikáty jsou k nahlédnutí v části Dokumenty ke stažení.

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!