O společnosti / Dotační projekty / Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
 
Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
 
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (85%), a státního rozpočtu České republiky (15%).
 
Obecný cíl vzdělávacích aktivit: Cílem vzdělávacích aktivit je zdokonalit se v odborných technických (obchodních) znalostech v anglickém a ruském jazyce pro realizaci zahraničních zakázek.
 
Termín realizace: 11/2016 – 4/2017
 
Názvy vzdělávacích aktivit:        
Anglický jazyk – 1. skupina
Anglický jazyk – 2. skupina
Anglický jazyk – 3. skupina
Anglický jazyk – 4. skupina
Anglický jazyk – 5. skupina
Anglický jazyk – 6. skupina
Anglický jazyk – 7. skupina
Ruský jazyk – 1. skupina
Ruský jazyk – 2. skupina
Ruský jazyk – 3. skupina
 

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!