O společnosti / Dotační projekty / Kulové kohouty kov x kov s těsností A podle ISO 5208

Kulové kohouty kov x kov s těsností A podle ISO 5208 

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Název projektu: Kulové kohouty kov x kov s těsností A podle ISO 5208

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004538

Název operačního programu:   OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Počet zapojených osob: 10 klíčových pracovníků, cca 400 ostatních pracovníků

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

 

STRUČNÝ OBSAH

V plynárenství a hydroenergetice se používají měkkotěsnící kulové kohouty. Tyto armatury nejsou trvale těsné, protože dochází k poškození měkkotěsnícího kroužku. Z důvodu celosvětové poptávky vznikl požadavek na změnu měkkotěsnícího kroužku za kovový s těsností A podle ISO 5208. 

Cílem projektu je nalezení zcela nového konstrukčního řešení kulových kohoutů v provedení kov x kov, které by zabezpečovalo těsnost ve stupni A podle ISO 5208 a stejnou ovladatelnost, jaká je u stávajících měkkotěsnících kulových kohoutů.

K dosažení tohoto cíle bude proveden průmyslový výzkum, jehož výstupem budou podklady (technické studie, studie technické realizovatelnosti) pro následný experimentální vývoj tohoto nového kulového kohoutu. Cílem experimentálního vývoje bude vyhodnocení daného průmyslového výzkumu a tvorba konstrukční a výrobní dokumentace pro kulové kohouty s těsností kov x kov ve stupni A dle ISO 5208.

Na základě této dokumentace budou vyrobeny dva funkční prototypy, které musí prokázat požadovanou těsnost při zkouškách simulujících 40 let těžkého provozu. Jeden prototyp bude v materiálovém provedení pro plynárenství a druhý pro hydroenergetiku.

Jedná se o řešení průlomové a v celosvětovém měřítku ojedinělé.

 

REALIZAČNÍ TÝM

Projektový manažer:
Ing. Vladimír Vašíček
Tel: +420 553 680 423
E-mail: vladimir.vasicek@agroup.cz

Hlavní řešitel:
Ing. Miroslav Brož
Tel: +420 553 680 243
E-mail: miroslav.broz@agroup.cz

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!