O společnosti / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OHSAS - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost ARMATURY Group implementovala a certifikovala systém řízení podle normy BS OHSAS 18001:2007 bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Certifikační audit a dozor provádí společnost TÜV NORD Czech,s.r.o. Praha. Funkční systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zavedený ve všech provozovnách v Česku i na Slovensku. Platný certifikát je ke stažení zde. 

Systém je popsán v integrovaném Manuálu EMS a OHSAS. Manuál je členěn podle kapitol normy a v mnohých bodech je systémově provázána se systémem EMS 14001. Systém OHSAS je trvale prověřován formou interních auditů a pravidelnými kontrolními audity společnosti TÜV NORD Czech,s.r.o. Praha.


Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Základním dokumentem je integrovaná Politika EMS a OHSAS, ve které se společnost zavazuje dodržovat právní předpisy a jiné závazné dokumenty, snižovat rozsah rizik možného poškození zdraví při práci nebo spolupracovat při kontrole bezpečnosti práce se zainteresovanými stranami (úřady státní správy, veřejnost, zaměstnanci, akcionáři nebo zákazníky). Trvale vzdělávat naše zaměstnance ve všech oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Cíle a programy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zlepšování systému OHSAS formou zmírňování rizik, zlepšování pracovního prostředí a snižování úrazovosti je plánováno prostřednictvím cílů, cílových hodnot a realizováno programy řešením. Tyto cíle a cílové hodnoty jsou rozpracováním politiky OHSAS ve společnosti. Programy jsou zpracovány a řízeny s uplatněním projektového řízení. Každý program je určen konkrétním zadáním, stanovením požadovaných hodnot a zaměřením na snižování aspektů a dopadů v oblasti:

  • zlepšování pracovního prostředí
  • snižování úrazovosti nebo nemocí z povolání
  • předcházení nehod a skoronehod
  • požární ochrany

 

Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!