O společnosti / Aktuality

Speciální šoupátka AG pro Chvaletickou elektrárnu

10. 8. 2016 - Dalším významným úspěchem společnosti ARMATURY Group je realizace zakázky pro projekt obnovy dvou bloků v tepelné elektrárně Chvaletice. Společnosti Basalt Prague, projektující pro Královopolskou RIA, firma dodala 12 kusů speciálních nožových šoupátek celosvařované ocelové konstrukce.

Speciální ručně ovládaná nožová šoupátka S33.4 velké dimenze budou instalována na nových práškovodech ve Chvaletické elektrárně, kde mají sloužit jako bezpečnostní zařízení v době odstávek.

Armatury byly zkonstruovány a vyrobeny dle specifických požadavků zákazníka. „Šoupátka byla určena pro zabudování s vřetenem ve vodorovné poloze, ve svislém potrubí DN 1450, přičemž připojení do potrubí bylo DN 1600 a stavební délka armatur nesměla překročit 250 mm. Zároveň musela šoupátka splňovat dostatečnou ochranu proti vzniku jiskry a vznícení prašné směsi uvnitř armatury,“ popisuje zakázku Petr Heider, technický ředitel ARMATURY Group a.s.

V průběhu projektu se požadavky zákazníka měnily. „Původní plánovaný elektropohon nahradilo specifické ruční ovládání, posunuté od osy vřetene o 1400 mm. Došlo ke změně proudění média shora dolů na opačný směr, což si vyžádalo velkou konstrukční změnu ve vnitřním uspořádání armatury,“ komentuje konstruktér Lukáš Kušnír.

„Doufáme, že právě řešení takto náročných úkolů, které před nás staví zákazník a ve kterých se nám daří mu vyjít vstříc, nás odlišuje od ostatních výrobců a otevírá dveře k dalším možným dodávkám na projekt obnovy elektrárny Chvaletice a dalším,“ věří prodejní manažer ARMATURY Group Tomáš Ondera.

 

Královopolská RIA vyhrála veřejnou zakázku na obnovu dvou bloků v této elektrárně, jejímž hlavním účelem je prodloužení životnosti bloků 3 a 4 až do roku 2030. Společnost ARMATURY Group dodala do elektrárny Chvaletice v rámci tohoto projektu celkem 400 kusů armatur, od malých ventilů DN 10 přes velké uzavírací klapky DN1400 až po zmiňovaná speciální šoupátka DN 1450/1600 v celkové hodnotě 17 mil. korun.   

 
zpět
Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!