O společnosti / Aktuality

ARMATURY Group se prezentovala na akci Strojaři strojařům

21. 3. 2016: Ve středu 16. března 2016 proběhla v prostorách Střední školy technické Opava na Kolofíkově nábřeží akce zaměstnavatelů a studentů pod názvem „Strojaři strojařům". Jednalo se o příležitost pro firmy seznámit žáky s nabídkou odborné praxe ve svých provozech pro vybrané studijní obory a společnost ARMATURY Group a.s. byla u toho.

Záměrem celé aktivity mezi zaměstnavateli a studenty bylo poskytnout žákům možnost, seznámit se se strojírenskými i dalšími firmami v našem regionu, které se školami spolupracují.

Akce se zúčastnilo přibližně 160 studentů ze SŠT Opava a SŠPU Opava, 2. a 3. ročníků učebních oborů: strojní mechanik - zámečník, nástrojář, obráběč kovů, elektrikář - silnoproud a mechanik seřizovač, ale také žáci 3. a 4. ročníků oboru strojírenství. „Studenti se na našem stánku zajímali o informace týkající se odborné praxe v ARMATURY Group a se zaujetím sledovali korporátní film, který zachycoval nové výrobní prostředí naší společnosti," komentuje personalista Mgr. Vladimír Mařádek, který společnost ARMATURY Group na této akci zastupoval, a dodává: „Pevně věříme, že mnohé ze studentů jsme pozitivně oslovili a že se s některými setkáme po prázdninách i v našich výrobních prostorách."

ARMATURY Group spolupracuje se SŠT Opava již řadu let a každý studijní rok zde dochází několik studentů na odborné praxe. Nejžádanějším zaměřením je studijní obor obráběč kovů. Ve studijním období 2015/2016 dochází do firmy celkem 10 studentů (4 obráběči kovů, 5 mechaniků seřizovačů a 1 nástrojář). Na své odborné praxi se seznamují s technologií, strojním parkem, následně jsou přiřazeni ke konkrétnímu stroji a učí se jednotlivým pracovním postupům. Je-li jejich přístup aktivní a zodpovědný, jsou odměněni také stipendijním příspěvkem. Vybraným studentům posledních ročníků je pak nabídnuta možnost nastoupit do hlavního pracovního poměru.

Pokud se akce „Strojaři strojařům" stane tradicí, společnost ARMATURY Group bude určitě ráda prohlubovat vzájemnou spolupráci.

 
zpět
Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!