O společnosti / Aktuality

V ARMATURY Group myslí na budoucnost

18. 1. 2016: V současné době trápí spoustu strojírenských firem nedostatek kvalifikovaných technických profesí a ani vyhlídky do budoucna nejsou příliš příznivé. Společnost ARMATURY Group se nechce k této situaci stavět pasivně, naopak myslí na budoucnost a věří, že čas věnovaný mladým lidem se jednou v delším horizontu vrátí. Proto se snaží aktivněji spolupracovat a oslovovat školy v Moravskoslezském kraji.

Studenti vysokých škol, ať už s technickým či ekonomickým zaměřením, mohou ve společnosti ARMATURY Group získat praxi formou neplacené stáže. Je to ideální příležitost, jak se obohatit o nové poznatky a zkušenosti během svého studia. Po dohodě s odpovědnými pracovníky mohou vybraní zájemci ve firmě zpracovávat i své závěrečné bakalářské či diplomové práce.

Společnost ARMATURY Group také aktivně spolupracuje se středními odbornými školami jako například Střední průmyslovou školou v Ostravě Vítkovicích, Vítkovickou střední průmyslovou školou či Střední školou technickou v Opavě. Učni těchto škol mají ve firmě roční řízenou praxi, za kterou dostávají také odměnu. Ti šikovní pak mohou získat nabídku práce.

Především žáci devátých tříd řeší otázky spojené s jejich dalším profesním směřováním a rozhodují se, na jaké studijní obory a školy budou posílat své přihlášky. ARMATURY Group proto nabízí žákům posledních ročníků ZŠ exkurze do výrobních prostor doplněné o prezentaci firmy.  V minulém roce společnost ARMATURY Group navštívili žáci základních škol z Dolního Benešova a Bohuslavic. Měli možnost vidět moderní strojírenskou společnost zevnitř, pobavit se o možnostech uplatnění jednotlivých oborů a získat tak jasnější představu o tom, jaký smysl má studovat technický obor.

 

„Jedná se o dílčí krok správným směrem. Chceme vystupovat jako společnost a zaměstnavatel, kterému záleží na prostředí, v němž podniká, na lidech, s nimiž spolupracuje, na regionu a rovněž na mladé generaci, která je naší budoucností,“ dodává personalista společnosti ARMATURY Group Vladimír Mařádek. 

 
zpět
Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!