O společnosti / Aktuality

ARMATURY Group dodá obří kulové kohouty za zhruba 110 milionů korun

DOLNÍ BENEŠOV, 2. 6. 2015 – Společnost ARMATURY Group a.s. získala dvě významné zakázky na dodávky obřích kulových kohoutů, které slouží v distribučních sítích a na kompresních stanicích plynárenských společností. Dva rozměrné kohouty budou umístěny na kompresních stanicích a liniových částech plynovodů v ČR, další zhruba desítku produktů společnost vyveze na trhy zemí Společenství nezávislých států. „Celková hodnota zakázek na obří kulové kohouty se pohybuje kolem 110 milionů korun,“ uvedl výkonný ředitel ARMATURY Group Petr Groh.

 

Každý z obřích kulových kohoutů váží 28 tun.  Sloužit budou například na předávací stanici plynu v Rozvadově či na uzlu v Strážovicích u Písku. První kusy už společnost dodala českému zákazníkovi NET4GAS, dodávky dalších kulových kohoutů stejnému klientovi jsou plánovány postupně do letošního října. Do Společenství nezávislých států, bývalých svazových států Sovětského svazu, budou ARMATURY Group dodávat podle výkonného ředitele Petra Groha kulového kohouty jmenovité světlosti DN 1400 a celou řadu dalších kohoutů menších světlostí. Sloužit budou pro transport zemního plynu.

Nové zakázky získala společnost ARMATURY Group mimo jiné díky tomu, že investovala do nových hal a technologií. „Využíváme nová multifunkční obráběcí CNC centra, tlakové zkušebny, naprostou nutností jsou však také vysokotonážní mostové jeřáby, bez nich bychom takovýto typ kulového kohoutu nemohli vyrábět v tak velkém počtu,“ upozornil Pavel Ender, obchodní ředitel pro východní trhy.

 

Export tohoto významného českého výrobce armatur dosáhl v roce 2014, při obratu necelých dvou miliard korun, podílu 68 procent. Letos nadále roste. Kulové kohouty se podílejí na celkovém exportu 40 procenty, stejný procentní podíl zaujímají na celkových tržbách společnosti dodávky do odvětví ropy a plynu. Firma vyvíjí aktivní zahraniční obchod a vstupuje na nové trhy. Zajímavým teritoriem je například Afrika. Za poslední dva roky tam společnost vyvezla armatury v hodnotě 200 milionů korun. I zde většina dodávek směřovala a míří do sektoru plynárenství.

 

Společnost ARMATURY Group si za 15 let své existence vybudovala významnou pozici nejen na trhu průmyslových armatur, ale ve strojírenském odvětví vůbec. V posledních dvou letech firma investovala téměř miliardu korun do nových hal a moderních technologií a navýšila počet svých zaměstnanců na 550.  Výrobní kapacity jsou umístěny v Dolním Benešově na Opavsku. Dceřiné společnosti má podnik v Číně a na Slovensku, přičemž v dalších státech světa disponuje obchodními zastoupeními: např. v Rusku, Rakousku, Indii, Estonsku, Egyptě, Alžírsku, Norsku a dalších zemích. 

 

Zhlédněte reportáž o výrobě obřích kulových kohoutů DN 1400 zde.

 
zpět
Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!