O společnosti / Aktuality

ARMATURY Group se účastnila II. ročníku jaderného summitu v Istanbulu

Dne 19. března 2015 proběhl za podpory Ministerstva energetiky v Istanbulu II. ročník jaderného summitu, kterého se zúčastnilo celkem na 800 delegátů z celého světa s převahou tureckých společností. Svůj zájem projevili i světoví výrobci armatur včetně společnosti ARMATURY Group, která patřila mezi sponzory této akce.  Partnerem byla Česko-turecká smíšená obchodní komora, přítomni byli zástupci Ambasády České republiky v Ankaře i Generální konzul České republiky v Istanbulu. 

Hlavním tématem summitu byla výstavba jaderné elektrárny Akkuyu (čtyři energobloky o výkonu 1200 MW). Koncern  Rosatom postaví první jadernou elektrárnu Akkuyu na jihozápadě Turecka na pobřeží středozemního moře v oblasti Mersin. Velká pozornost byla věnována také tureckým firmám, které ve svých prezentacích představily svou připravenost podílet se na výstavbě této jaderné elektrárny, jelikož přibližně 40 % objemu prací a dodávek pro přípravné a stavební práce, výstavba pomocných provozů, úpravny vod a chlazení, bude kryto z místních zdrojů. 

Rusko vložilo do projektu více než 3 miliardy USD (celkový rozpočet 22 miliard USD). Generálním projektantem je společnost Atomenergoprojekt  Moskva, generálním konstruktérem OAO OKB Gidropress Podolsk.  Generální dodavatel  zařízení  pro Akkuyu - ZAO Atomstroyexport, podrobil společnost ARMATURY Group v měsíci březnu zákaznickému  auditu  spojenému  s dodávkou ventilů na Běloruskou JE. Audit je součástí plnění kontrolních bodů Plánu kvality v rámci připravenosti firmy k výrobě.

Turecko je jednou z mála zemí, kde po získání potřebných licencí a schválení, vyroste v relativně krátké době osm jaderných bloků. Koncern Rosatom přislíbil termín po schválení všech potřebných licencí a povolení od roku 2016 do roku 2021 pro I. blok. Každý následující rok zahájí výstavbu dalšího. 

 
zpět
Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!