O společnosti / Aktuality

Ventily a kulové kohouty společnosti ARMATURY Group pomáhají při výzkumu

Armatury se staly součástí nové laboratoře pro měření proudění v hydraulických prvcích metodou Mini CTA, která byla vybudována na Katedře hydromechaniky a hydraulických zařízení Fakulty strojní na VŠB-TU Ostrava. Laboratoř využívají studenti v rámci výuky předmětu Modelování proudění s přenosem tepla.

                 

Nejedná se o první spolupráci společnosti s VŠB-TU. Odbornost techniků ARMATURY Group je ceněna natolik, že působí také jako konzultanti. Při řešení nejnáročnějších problémů spojených s výzkumem a vývojem armatur spolupracuje společnost ARMATURY Group, kromě vysokých škol, také s nejrůznějšími vědeckými ústavy. Ředitel pro výzkum a vývoj společnosti ARMATURY Group Ing. Vladimír Vašíček vysvětluje:
„Jelikož se tato činnost rozrůstá, dostává se naše společnost do povědomí pracovníků působících v oblasti vědeckého výzkumu a naši technici jsou žádáni o spolupráci. Tato spolupráce při výzkumně vývojové činnosti pozdvihuje prestiž naší firmy, jsme zváni jako přednášející na odborné konference nebo tematické přednášky na vysoké školy, ale také na oslavy významných jubileí škol. Jedna z takovýchto mezinárodních konferencí, na kterou jsme byli nedávno pozváni, nesla název Energetika a životní prostředí a obsahem přednášky bylo posouzení vlivu jednotlivých typů armatur na spotřebu elektrické energie. Samozřejmě, že posuzování vlivu bylo dokládáno na armaturách, které vyrábí naše společnost. Dále nás potěšilo také pozvání na slavnostní zasedání VŠB – TUO, které se konalo při příležitosti oslav významného jubilea - 50 let od založení Katedry hydromechaniky. Velmi dobře se poslouchalo, když v oblasti významných úspěchů katedry za minulých 50 let bylo prezentováno, že v oblasti spolupráce vědy s praxí má pro katedru zásadní význam spolupráce s firmou ARMATURY Group. I v budoucnu chceme ve vědeckovýzkumné činnosti pokračovat. Je to jedna z cest, která nám pomáhá zvyšovat životnost našich armatur a propagovat ARMATURY Group,“ dodává Vladimír Vašíček.

 
zpět
Rychlé vyhledávání

Zadejte název

Rychlé vyhledání zastoupení

Zvolte zastoupení ve Vaší zemi a kontaktuje nás!